Persbericht | Tegengas hijst de vlag in top

PERSBERICHT                

Emmeloord, 16 februari 2018

Tegengas hijst de vlag in top

Donderdag 15 februari heeft minister Wiebes in de Tweede Kamer gemeld dat het boren naar schaliegas geen optie meer is voor Nederland. Tegengas hijst de vlag in top en bedankt de inwoners, ondernemers en overheid voor de prima samenwerking. Mede daardoor is dit resultaat bereikt. Maar we zijn er nog niet! Deze samenwerking is ook nodig om de polder energieneutraal te maken. Dat doen we weer samen in het Netwerk Nop Energieneutraal. We zullen laten zien dat we niet tegen iets zijn maar voor iets. Een Noordoostpolder voor de toekomst!

Het boren naar schaliegas veroorzaakte de afgelopen jaren veel maatschappelijke onrust. De harde kern van die onrust was in de Noordoostpolder, het gebied dat als proefgebied aangewezen was. De hele poldersamenleving, georganiseerd in het samenwerkings-  verband Tegengas, heeft zich de afgelopen jaren op vele plaatsen en niveaus intensief verzet tegen die plannen.

 

Noot voor de redactie:
Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Tegengas, telefoon
06-15014505 of tegengasnop@outlook.com.
www.tegengasnop.nl    www.facebook.com/Tegengas    Twitter: @TegengasNOP