Persbericht | Tegengas in beroep tegen Cuadrilla.

PERSBERICHT

Emmeloord, 23 januari 2017

Inwoners ongerust over verwarring rond schaliegasboringen. Tegengas in beroep tegen Cuadrilla.

Tegengas gaat in beroep tegen het oordeel van de rechter in de zaak Cuadrilla. Minister Henk Kamp van Economische Zaken mocht de vergunning voor proefboringen naar schaliegas blijkbaar niet weigeren van de rechtbank. EZ gaat daar tegen in beroep en Tegengas voegt zich in als derde belanghebbende partij.

Dit doet Tegengas namens de burgers en bedrijven die zij vertegenwoordigt, waarbij LTO een belangrijke participant is.

Onrust onder de inwoners

Tegengas heeft de laatste tijd veel reacties gehad van verontruste inwoners, aldus voorzitter Henk Tiesinga. “Gaat Cuadrilla nu toch boren in de Noordoostpolder, terwijl wij als inwoners faliekant tegen zijn?”. Inwoners willen geen schaliegas, omdat het schade aan milieu en bodem toebrengt. Vanwege een moratorium (verbod) mag er de komende jaren niet commercieel worden geboord. Maar proefboringen kunnen mogelijk wel. En met dit oordeel zou Cuadrilla zomaar hier op de stoep kunnen staan in opdracht van het Ministerie.

Tegengas kiest voor duurzaam

Investeringen in schaliegas gaan ten koste van investeringen in duurzame energie. Schaliegas is niet veilig en zeker niet duurzaam.

 

Noot voor de redactie:

Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Tegengas, telefoon

06 1501 4505 of tegengasnop@outlook.com.

 

Tegengas

www.tegengasnop.nl

www.facebook.com/Tegengas

Volg ons op Twitter: @TegengasNOP