Persbericht | Sterke inbreng Tegengas bij rechter tegen Cuadrilla

Emmeloord,  10 oktober 2016

Sterke inbreng Tegengas bij rechter tegen Cuadrilla

Woensdag 12 oktober gaat Tegengas de strijd aan tegen Cuadrilla bij de rechtbank in Rotterdam.  Het Ministerie van Economische Zaken heeft de opsporingsvergunning voor schaliegas in de Noordoostpolder ingetrokken. Cuadrilla is het daar niet mee eens en tekent daarom beroep aan. Tegengas heeft zich opge-worpen als derde belanghebbende, omdat een onverhoopte verlenging van de opsporingsvergunning voor schaliegas haar belangen rechtstreeks raakt. Dit doet Tegengas samen met een vertegenwoordiging van ondernemers uit Noordoostpolder.

Sterke argumenten om geen vergunning af te geven
Tegengas geeft in haar pleidooi een aantal argumenten waarom die vergunning om te boren naar scha-liegas niet weer verleend moet worden. De landbouwsector en het MKB zullen forse schade ondervinden, zodra er ook sprake is van een eventuele boring. Dit wordt aangetoond in het onderzoek dat CE Delft on-langs in opdracht van Tegengas heeft uitgevoerd. En mocht er daadwerkelijk geboord worden, dan is het risico ook voor de inwoners veel te groot. Het grondwater en dus het drinkwater kan vervuilen, het op-pervlaktewater eveneens. En in  de staat Oklahoma in de Vernigde Staten is kortgeleden maar weer eens aangetoond dat schaliegasboringen gepaard gaan met aardbevingen. Dat is in de Noordoostpolder funest, zeker vanwege de ligging onder zeeniveau.

Tegengas kiest voor duurzaam
Investeringen in schaliegas gaan ten koste van investeringen in duurzame energie. In Noordoostpolder wordt volop ingezet op een duurzame toekomst. Zo wordt de laatste hand gelegd aan het grootste wind-park van Europa en is Noordoostpolder de gemeente met de grootste productiecapaciteit van zonne-energie.  Agrarische ondernemers spelen daarin een belangrijke rol. Schaliegas is niet veilig en zeker niet duurzaam.

Wanneer de zaak 12 oktober voor de rechter is geweest volgt de uitspraak binnen 6 weken.
Noot voor de redactie:

Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Tegengas, telefoon
06 1501 4505  of tegengasnop@outlook.com.
Het beroep van Cuadrilla wordt 12 oktober om 10.30 uur behandeld, procedure nr ROT16/59.

Tegengas
www.tegengasnop.nl
www.facebook.com/Tegengas
Volg ons op Twitter: @TegengasNOP