Persbericht | Stemadvies schaliegas

Emmeloord,  3 maart 2017

Tegengas geeft stemadvies

In de aanloop naar de verkiezingen heeft Tegengas de standpunten van alle politieke partijen over schaliegas opgevraagd. Op basis daarvan heeft Tegengas een schaliegaslabel opgesteld. Kiezers kunnen dit gebruiken als aanvullend stemadvies. Het schaliegaslabel staat ook op www.tegengasnop.nl .

Meeste partijen zijn tegen schaliegas

Gelukkig zijn de meeste politieke partijen tegen schaliegas. Tegengas kreeg vooral reacties van de partijen dat ze schone energie willen. Schaliegas is niet schoon en niet veilig. Het is risicovol en duur. Enkele partijen sluiten het echter niet uit en de regering is zelfs al bezig met een onderzoek naar eventuele proefboringen. Daarom adviseert Tegengas inwoners het schaliegaslabel te raadplegen.

 Waarom is uw stem belangrijk

Vanwege een moratorium mag er de komende jaren niet commercieel worden geboord. Maar proefboren mag wel. Ook bij een proefboring komen er schadelijke chemicaliën in de grond, het broeikasgas methaan in de lucht en gaat veel onderzoeksgeld naar schaliegas in plaats van schone energie.

afbeelding1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot voor de redactie:

Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Tegengas, telefoon

06 1501 4505  of tegengasnop@outlook.com.

 

www.tegengasnop.nl

www.facebook.com/Tegengasnop

Twitter: @TegengasNOP