Persbericht | Spandoeken in de kast

PERSBERICHT

Emmeloord, 18 maart 2016

Anti-schaliegas spandoeken voorlopig in de kast
Er wordt voorlopig, tot 2024, geen schaliegas gewonnen. Daartoe heeft de Tweede Kamer besloten. Dit is goed nieuws. Na alle inspanningen van het afgelopen jaar voelt dit voor het samenwerkingsverband Tegengas als een opsteker. Tegengas dankt alle medestrijders en roept inwoners op om de spandoeken voorlopig op te bergen.
“Maar niet weggooien, want we zijn er nog niet!”

Proefboringen? Spandoeken weer ophangen!
Tegengas steekt de vlag pas uit als het hele idee van schaliegas definitief van tafel is.
Proefboringen en langjarig onderzoek staan nog steeds op de planning van het Ministerie. Ook bij een proefboring worden schadelijke chemicaliën in de bodem gespoten, om het schaliegas los te fracken. Zodra er ontwikkelingen die kant op gaan roept Tegengas alle inwoners op direct de spandoeken weer op te hangen.

Tegengas 26 maart op Energiemarkt
In de komende tijd blijft Tegengas strijden tegen schaliegas, o.a. door lobbywerk. Wilt u met de mensen van Tegengas praten? Bezoekt u dan de kraam op de Energiemarkt, op het Kettingplein in het centrum van Emmeloord.

nop_tegen_schaliegas

=================================================

Noot voor de redactie: bijgaand foto spandoek

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Tegengas, telefoon

06 1501 4505 of tegengasnop@outlook.com.

 

www.tegengasnop.nl   www.facebook.com/TegengasNOP Twitter: @Tegengas