Persbericht | Bijeenkomst Energiedialoog 7|7

PERSBERICHT

Emmeloord, 17 juni 2016

Tegengas organiseert landelijke Energiedialoog Schaliegas

EMMELOORD – Op dit moment is de Energiedialoog in ons land gaande. In ver-band daarmee organiseert het samenwerkingsverband Tegengas samen met de Ministeries van EZ en I&M een landelijke dialoogbijeenkomst. Deze vindt plaats op donderdagavond 7 juli bij de Rabobank in Emmeloord, speciaal over de effecten van schaliegaswinning. De avond is bedoeld voor betrokkenen bij de schaliegasdiscussie en energiedialoog, o.a. uit het georganiseerde bedrijfsleven, dorpsbesturen, landelijke en lokale politiek.

De Noordoostpolder is een belangrijk voedselproductiegebied, maar desalniettemin bestemd als proefboringsgebied. Het Samenwerkingsverband Tegengas laat een economische analyse over de mogelijke effecten van schaliegaswinning in de Noordoostpolder uitvoeren door CE Delft, waarvan de resultaten die avond gepresenteerd zullen worden. Het Ministerie licht de stand van zaken van de energiedialoog toe.

Tegengas heeft het Ministerie gevraagd deze dialoogavond te organiseren, omdat het thema schaliegas nog niet aan bod is gekomen tijdens de energiedialoog. Tegengas ziet een toekomstige energiehuishouding zonder fossiele brandstoffen. Daarom sluit de slotspreker de conferentie af met een visie op de toekomst vanuit dit perspectief. Onder het motto “Het kan anders”.

Op www.mijnenergie2050.nl staat informatie over de landelijke energiedialoog.

==================================================
Noot voor de redactie:

Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Tegengas, telefoon
06 1501 4505 of tegengasnop@outlook.com.
Bijlage: uitnodiging Energiedialoog 7 juli

Directe opgave voor 7 juli kan via http://mijnenergie2050.nl/Wees+erbij/523278.aspx

Tegengas
www.tegengasnop.nl
www.facebook.com/Tegengasnop
Volg ons op Twitter: @TegengasNOP