Persbericht | Nieuw onderzoek CE Delft naar economische effecten Schaliegasboringen

Emmeloord, 7 juli 2016

Nieuw onderzoek CE Delft:
Schaliegas levert forse economische schade op voor Noordoostpolder

Cartoon economische schade schaliegas

Schaliegas levert forse economische schade op voor Noordoostpolder

EMMELOORD 7 juli 2016 –“Onderzoek toont het nu ook aan: boren naar schaliegas moeten we nooit willen, teveel economische schade naast al die andere risico’s”. Dat zijn de woorden van Henk Tiesinga, voorzitter van het samenwerkingsverband Tegengas. Het gerenommeerde onderzoeksbureau CE Delft presenteerde de zorgwekkende resultaten van het onderzoek ‘Economische effecten van schaliegaswinning in Noordoostpolder’. Dit in het bijzijn van het Ministerie van EZ zelf, die zich tijdens de Energiedialoog met als thema “schaliegas en energietransitie” in het hol van de leeuw begeeft.

Baten voor het Rijk, economische lasten voor Noordoostpolder.

Het onderzoek van CE Delft is in opdracht van Tegengas gebeurd. Tegengas maakt zich zorgen over de economische schade die schaliegaswinning in de Noordoostpolder kan hebben:

  • Economische schade is onomstotelijk bewezen, de omvang loopt sterk op bij boringen wanneer die gepaard gaat met veel maatschappelijke impact.
  • Voor woningbezitters kan de gemiddelde schade per woning oplopen tot meer dan € 15.000
  • Voor de agrarische sector kan de economische schade (het afzetverlies over meerdere jaren) per ha € 20.000 zijn.
  • De toerismesector kan in omvang met 40% terugvallen.
  • Als zich een calamiteit voordoet, zijn de effecten nog veel groter.

Wanneer deze cijfers ter indicatie worden geëxtrapoleerd naar een gebied ter grootte van 1/3 deel van Nederland, loopt de economische schade op naar een bedrag van € 33 miljard, terwijl de geschatte schaliegasopbrengsten maximaal € 1,5 miljard per jaar zijn.

Ook proefboringen schaliegas leveren schade op

Uit het onderzoek blijkt dat proefboringen net zo goed economische schade opleveren. Tot 2024 wordt er niet naar schaliegas geboord. Maar proefboringen en langjarig onderzoek staan nog steeds op de planning van het ministerie. Daarom heeft Tegengas het initiatief genomen voor een bijeenkomst over schaliegas en de energietransitie in het kader van de landelijke energiedialoog.

==================================================

Noot voor de redactie:

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Tegengas, telefoon

06 1501 4505 of tegengasnop@outlook.com.

 

Tegengas

www.tegengasnop.nl

www.facebook.com/Tegengas

Volg ons op Twitter: @TegengasNOP