INFORMATIE

Samenvatting Schaliegas-congres door TEGENGAS georganiseerd op 12-05-2015

 

De cijfers bij schaliegasboringen in de Noordoostpolder

  • Rond de 40 boorlocaties, verspreid over de hele Noordoostpolder.
  • Boortorens van ruim 30 meter hoog staan op diverse boorlocaties.
  • Per boorlocatie worden 6 tot 10 putten geboord.
  • Elke boorput kan 22 keer worden gefrackt.
  • Na drie jaar is een boorput vrijwel volledig uitgeput.
  • Per frack-job wordt er 10 – 30 miljoen liter schoon water verbruikt. Samenstelling: 97 – 99.5% water/zand; 0.5 – 3% chemicaliën.
  • Transport voor de aanleg van 1 boorlocatie: 560 transportbewegingen gedurende 8 weken, gemiddeld 14 per dag.
  • Transport van vloeistof: Gedurende de periode dat er wordt gefrackt (6-8 weken), zullen per dag zo’n 40 vrachtwagenbewegingen plaatsvinden per boorlocatie. Alleen wanneer de aanvoer via pijpleidingen plaatsvindt is dit minder.

Informatiefilm van de gemeenten Noordoostpolder en Boxtel